خلاصه سی دی "چرخش" از جناب آقای مهندس وبلژیون 21
دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 16:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

به نام یگانه، بی همتا

زمین بدون حجت خداوند نیست. حدود سیصد نفر هستند که این ها اولیاء خداوند و هدایت کننده هستند. همیشه انسان های صالح در زمین که نام آنها صالحین  است. محسنین ، مقر بین ، اولولالباب و  از این سیصد تا چهل تا اوتاد و میخایین هستند که مثل میخ که به کوه است هستند. از این ها هفت تا مثلا اَبدال هستند یعنی کسانی که تبدیل شدند که این تبدیل شدن یکی از مسائل مهم هستی است.

هر تبدیلی برای خود مراحلی دارد. یک فرد مصرف کننده است می خواهد تبدیل به یک آدم سالم شود. این برای خودش مراحلی دارد و همین طوری امکان پذیر نیست. یک آدم سیگاری می خواهد تبدیل به یک آدم غیر سیگاری شود. این هم برای خود مراحلی دارد و همین طوری امکان  پذیر نیست...

همه حال از خلقت تا خلق دیگری در گردش و چرخش هستیم و چیزی که هست تبدیل است که انجام می پذیرد. هر تبدیلی برای خود مراحلی دارد که ما تابع آن هستیم یا می شویم و باز ادامه دارد.

همه حال از خلقت تا خلق دیگری: یک خلقتی آغاز شده یک شروعی دارد و یک پایان دارد این یک برداشت است و باز آن که به پایان رسید باز دوباره داستان دیگری و ماجرای دیگری آغاز می شود که اول خلق برای ما روز الست است، روزی که آغاز شد و خلق شد انسان از دیدگاه دیگری اول خلق بیگ بنگ است که تفاوت زیادی ندارد. آخر خلق قیامت است و نابودی تمامی سماوات. (و اذا الشمس کورت) روزی برسد که خورشید در هم پیچیده شود، یا زمین تکه تکه شود و تمام چیزها در هم فرو خواهند ریخت. هم کواکب و هم سیارات. این را از نظر فیزیک پیش بینی داریم که روزی این ها به هم خواهند ریخت و از دیدگاه دیگر آن موقع که به هم ریختند می شود قیامت و باز ممکنه یک خلق دیگری باز دوباره آغاز گردد.

همه حال از خلقت تا خلق دیگری در گردش و چرخش هستیم یعنی از آن اول ما بودیم تا آخر هم هستیم یعنی دائم در حال چرخش هستیم، حال چه در این آسمان یا آسمان دیگر، چه در دنیا چه در آخرت و هر تصوری که فکر کنیم این آغاز هست. کما اینکه هنوز روز الست ، روز آغاز و روز نخست را کسی به خاطر ندارد ولی چنین پیمانی و چنین آغازی اتفاق افتاده ولی ما نمی دانیم. ممکن است در ضمیر و خاطر ما نباشد و از آن زمان تا به حال ما یک مراحلی را داشتیم که خدا می داند آن مراحل چه بوده است.

چیزی که مهم است برای هر تبدیل ما به سه ضلع مبدا، مقصد و هدف نیاز داریم.

تبدیل شدن یک سختی ها و مراحلی دارد و شرایط خاص خود را دارد پس هدف از این تبدیل چه بود؟ هدف از تبدیل گل به میوه است، دادن میوه هدف بود. مبدا کجاست؟ مقصد کجاست؟ هدف چیست؟ دادن سیب، دادن زردآلو و چه و چه... . تولید مثل حیوان یا انسان مبدایی دارد، مقصد دارد و هدفی دارد. هستی هم همین هدف را دارد ما هم در تغییر و تبدیل خودمان این هدف را داریم.

مراحل تبدیل حتما باید انجام بگیرد و این مراحل اولا نقشه می خواهد یعنی هر تبدیلی بخواهد انجام گیرد باید یک نقشه راه داشته باشد که از کجا می خواهد شروع کند و به کجا برسد. بدون نقشه راه تغییر و تبدیل انجام نمی گیرد. اگر شما میوه انگور را بخواهید سرکه بکنید وقتی در ظرف می ریزد برای انجام مراحل آن خودش نقشه راهش مشخص است باید چندین مرحله بگذرد تا برسد مثلا اگر بخواهیم سیب را تبدیل به سرکه بکنیم نقشه راهش این است که چهارده مرحله طی می شود. باید اول تبدیل به قند شود قند تبدیل به الکل شود و الکل تبدیل به چه و چه شود و مرحله مرحله حساب کنیم چهارده مرحله می گذره تا یک سیب تبدیل به سرکه شود.

هر تبدیلی با نقشه است. تمام هستی برای تبدیل شدن یک نقشه راه دارند که خداوند برای همه قرار داده است.

 دوم زمان است یعنی تبدیل بدون زمان به هیچ عنوان انجام نمی گیرد. اگر خواستی در آن واحد تبدیل اتی صورت بگیرد معمولا تخریبات ش بسیار وحشتناک است. انجام شدن تبدیل از یک مرحله در یک لحظه زمان و در کوتاه مدت معمولا این تبدیل در جهت تخریب است.

مرحله بعدی تغییر است که مهم ترین مسئله، مسئله تغییر است. تغییر هم به صورت عملیاتی، باید تغییر انجام بگیرد. اگر تغییر انجام نگیرد تبدیل اصلا انجام نمی گیرد. تغییر، تبدیل، ترخیص

 برا ی ایجاد تبدیل شدن تغییرات از الزامات است. تبدیل بدون تغییر امکان پذیر نیست.

زمین بدون حجت خداوند نیست. حدود سیصد نفر هستند که این ها اولیاء خداوند هستند که این اولیاء خداوند هدایت کننده هستند. همیشه انسان های صالح در زمین هستند که صالحین هستند، محسنین ، مقربین ، اولولالباب و  از این سیصد تا چهل تا اوتاد و میخایین هستند که مثل میخ که به کوه است هستند. از این ها هفت تا مثلا اَبدال هستند یعنی کسانی که تبدیل شدند که این تبدیل شدن یکی از مسائل مهم هستی است.

همه حال از خلقت تا خلق دیگری در گردش و چرخش هستیم و چیزی که هست تبدیل است که انجام می پذیرد پس تبدیل شدن یک کار مهم، سخت و دشواری است باید حتما نقشه ی راه داشته باشد. با نقشه راه، زمان است و در وادی سیزدهم هم گفته شده که باید ذره و ذره انجام شود.

هیچ تبدیلی صورت نمی گیرد مگر اول این تغییرات انجام بگیرد پس بدون تغییر هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. اگر بخواهیم تبدیل شویم باید تغییر کنیم. پارامتر مهم آن محبت است.

 

اگر این امواج متبوع الهی نبود ما با هم مطلبی نداشتیم که بگوییم و یا پیامی ارسال کنیم. اگر این امواج محبت الهی بین ما نبود، این ارتباط و دوستی ما اصلا برقرار نمی شد. دو انسانی که هم دیگر را دوست دارند اگر این دوست داشتن و محبت نباشد به هم دیگر مطلبی ندارند بگویند.

کسانی که به دیگران صدمه، ضرر و ضربه می زنند برای خودشان هم دارند انجام می دهند ولی وقتی که محبت می کنید باز معکوس می شود، دو کار مثبت انجام می دهی یکی برای طرف یکی برای خودت. وقتی محبت می کنی، کسی تشنه است این آب گوارا را می دهی تا او رفع تشنگی کند هم او رفع تشنگی می کند هم خود تو رفع تشنگی می کنی.

تمام ضرر ها و ضربه های که منفی هستند و می خواهیم به دیگران بزنیم اول باید یکی هم دقیقا به خودمان بزنیم.

فکر می کنید چقدر این موضوع اهمیت دارد؟ آیا اگر در درون سینه تو و من چنین محبتی نبود، چگونه می توانستیم این را به دیگران منتقل کنیم؟ چگونه می توانستیم آن چه تو می کنی و آن چه من می خواستم بر دلها نوشته شود؟ باید در دلها رسوخ کند و اثر کند. انسان چیزی را می تواند به دیگران بدهد که داشته باشد و مالک آن باشد اگر مالک آن نباشد نمی تواند بدهد. شما محبت را موقع ای می توانید به کسی بدهید که محبت را داشته باشید. محبت و عشق ، علم و... . اگر راهنما به ر هجو عشق نداشته باشد نمی تواند به او کمک کند، نمی تواند به او عشق بدهد. اگر ر هجو راهنما را دوست دارد حتما او هم نسبت به او عشق و محبت دارد که دوستش دارد.

"محبت ریشه و پایه اش آگاهی و دانایی است" به قول شیخ شهاب الدین سهروردی اگر کسی اطلاعات و دانش و دانایی در جهت خیر داشته باشد این می شود معرفت در جهت خیر اگر آگاهی و دانایی در جهت شر داشته باشد میشود معرفت در جهت شر. از معرفت در جهت خیر محبت پدیدار می شود. آدم جاهل نمی تواند محبت داشته باشد. کسی می تواند محبت داشته باشد که به دانایی رسیده باشد، با سواد نه، ممکن است با سواد باشد اما به دانایی نرسیده باشد یعنی تفکر آموزش و تجربه را نداشته باشد محبت ریشه اش دانایی است باید به آن مرحله دانایی برسید تا تبدیل شوید به ابدال و آن وقت تبدیل شوید به محبت، وقتی به محبت رسید آن موقع زبان ها یکی می شود.

جهان مملو از مطالبی است که قابل وصف نیست اگر به درون سفر کنی. سفر درون باید برویم تا روز الست، در آرشیو و حافظه هست و در بین آن ها شناور شوی به اصطلاح خلوص کنی بین آن مطالب و وارد فضای دیگر شوی از این جهان وارد جهان درون شوی حالا خود جهان درون به گونه ای وصل است به جهان برون. برون یعنی خارج از جهان فیزیکی.

تفکر بکن با تفکر ساختارها آغاز می گردد بدون هیچ انسانی بیش تر از خودش به خویشتن خویش فکر نمی کند، صفت گذشته در انسان صادق نیست چون انسان جاری است. با حرکت راه نمایان می شود مال و رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است و پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگر است، آن چه باور است محبت است و این ها همه مربوط به خودت و آدرس دادن به خود انسان ها است. کاری که ما می کنیم به انسان ها آدرس می دهیم و می گوییم این ها را به تو یاد می دهیم خودت باید مسائل را پیدا کنی و مشکلات را حل کنی پس تو درون انسان ها را به خودشان آدرس و نشانی می دهی و یافتن نشانی خودشان بسیار تا بسیار در دگر گونی آن ها موثر است. هیچ انسانی نمی تواند انسان دیگر را تغییر دهد این کار امکان ندارد

 در مسائل الهی هم شخص باید خودش عمل کند. به زور نمی شود انسان ها را تغییر داد. هر انسانی فکر می کند می تواند انسان ها را به زور تغییر دهد سخت در اشتباه است. شما به زور انسان ها را نمی توانی به بهشت ببری. به زور هم نمی توانی به جهنم ببری. می توانی به آن ها آدرس بدهی تشویق هم بکنی خودشون یا راه بهشت را پیدا می کنند یا راه جهنم را.

تهیه و تنظیم: مسافر توحید ره جوی لژیون 21می توانید دیدگاه خود را بنویسید
ایرج ورمزیار(21) سه شنبه 15 اسفند 1396 13:02
خداقوت وتشکرتوحید عزیز...
مسافرحسین لژیون ۲۱ سه شنبه 15 اسفند 1396 08:47
سلام توحید جان اززحمات شما دروبلاگ شعبه ولژیون صمیمانه تشکر میکنم وبه استادعزیزم تبریک میگم بابت انرژی ناب وآموزشهای عالیشان .
به وبلاگ نویسان گرامی آقامجتبی وآقا محمدوآقا رضاوبقیه دوستان خسته نباشید میگم.
مسافر محمد دوشنبه 14 اسفند 1396 19:46
سلام
مسافر عزیز آقا توحید،بسیار عالی و مفید
سپاس از خدمتگزاران وبلاگ نمایندگی شاداباد
مسافر حمید دوشنبه 14 اسفند 1396 19:44
سلام
عالی و کامل. خداقوت
همسفر زهرا دوشنبه 14 اسفند 1396 19:44
سلام
خداقوت و ممنون بخاطر تمام زحمات شما
واقعا" این چرخ گردون همیشه در حال چرخش است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: