راز و رمزهای درمان
یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:13 | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیرا | ( نظرات )
درمان واقعی در گنجینه تفکر وجود دارد. این صندوق و گنجینه کلیدی مطمئن می‌خواهد.  یافتن درمان تدریجی DST در مسیر زمان ، همان کشف رمز است و رازِ درمان اعتیاد این گونه نمایان می‌شود. طی کردن مسیر تدریجی ، رسیدن به حقیقتِ درمان اعتیاد است ، درمانی که رهایی بدون بازگشت دارد و  ثمره اش تعادل و احیاء است و احیاء ، همان مقصد نیکو و باور راستین است. 

یا هادی
به نام خداوند بخشاینده و مهربان
سپاس خداوند جهانیان را ، بخشنده و مهربان، مالک روز پاداش، تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوئیم . هدایت نما ما را بر صراط مستقیم، راه آنان که انعام نمودی، نه راه آنان که غضب نمودی و نه راه گمراهان.
(سوره حمد)

صراط مستقیم یا راه مستقیم ، راهی است که انسان را به مقصد راستین و به بهشت برینی که خداوند وعده آن را مقرر فرمود، می رساند ، آن بهشتی که بها می‌طلبد و این بها، حرکت در مسیر و به دست آوردن برداشت است. برداشت ، رسیدن به مقصود است و چه مقصدی نیکوتر از  صلح ، آرامش و محبت است. 
نشانه راه درست و راست ، رسیدن به هدف ، به سلامتی و با وضعیت مناسب است.  پیدا کردن و یافتن راه ، باید با تفکر همراه باشد ، بدون تفکر آنچه هست رو به زوال می‌رود. طی مسیر بدون تفکر مانند تکیه زدن و یا تبدیل شدن به یک صخره گلی و سست است و عاقبتِ فعلِ بدون اندیشه، فرو ریختن است. در مسیر باید از آموزش و تجربه کسانی که راه را رفتند و نشانه هایی بر جای گذاشته اند ، استفاده نمود.
 متفکر ؛ آرام و همراه با آرامش مسیر را طی می‌کند، هر چند اگر مسیر سخت باشد. تفکر به انسان اندیشمند آموخته است که باید از گذرگاه های سخت عبور کرد و گنج درون  در گنجینه رنج نهفته است. 
آرامش نتیجه پیمودن سختی راه ، با تفکر است و این همان شیرینی پنهان در سختی است. 
می‌توان این طی مسیرِ عاقلانه، در مسیر محبت و ایمان را، به انسان‌های خردمند نسبت داد و این خردمندان هستند که به خداوند نزدیک می‌باشند و صراط مستقیم ، هدیه ای الهی از سوی پروردگار برای خردمندان است. 
خردمند اهل مطالعه و تأنی ، به روش تدریجی و با سرعت مطمئن ، به موقع و آگاهانه است. تفکر، تمرکز ، دیدگاه عمیق و چندجانبه و تعقل ، از صفات خردمندان و اندیشمندان است. متفکران از راهی که یافتند و در طی مسیر و رسیدن به مقصد ، هیچ‌گاه پشیمان و نادم نمی‌شوند؛ زیرا از آغاز ، از سوی ضدارزش ها، هجرتی به سوی ارزش ها را شروع کردند و عمل سالم ، نهایتش برداشتِ محصول مرغوب و مفید است. 
بی خردان اعمالشان سوای خردمندان است و از آغاز، با بی تفکری و سخن راندن بیهوده ، مسیر را نمایان می‌کنند که دست و پا زدن های بیهوده در مرداب و باتلاق را به ارمغان می‌آورد. بی خرد به چه کنم، چه کنم می‌افتد و دائم پشیمان و نادم ، به سوی دیگران گردن کج کرده و حاصل کارش، سرزنش خود و معذرت خواهی از دیگران است. این گونه می‌شود که کارِ بدونِ اندیشه، اعتماد به نفس را نابود و عزت نفس را زیر سؤال می‌برد. 
بی خرد، از روی نادانی، شتابان به سوی راه های کوتاه و بی بها حرکت می‌کند و زمانی که در کوتاه مدت، قیمت راه را پرداخت نکردی ،  برداشت محصول معیوب می‌شود، بی کیفیت و بی حاصل می‌شود. فایده و سودی در این مسیر اشتباه نیست، خسران و ضرر نتیجه بی صبری و شتاب است و ثمره شتاب ، ساختن قفل های زنگار بسته بدون کلید است.
 بی خرد چون موش عجول ، ترسو و نادان در تله نافرمانی عقل می افتد و برداشتش تکه پنیر ناقابلی است که حتی طعمش را به خوبی حس نمی‌کند. مثال واضح و روشن ، سرگردانی مصرف کنندگان مواد است که شتابان به دنبال راه های اشتباه هستند و هراسان و سرگردان در کلینیک ها ، عطاری ها ، با طی  روش های غلط ، به درهای بسته کوبیده می‌شوند و در بن بست های متعدد؛ حتی به مصرف دیگر مخدرها روی می آورند و ناامید ، به این باور می‌رسند که اعتیاد درمان ندارد.
درمان واقعی در گنجینه تفکر وجود دارد. این صندوق و گنجینه کلیدی مطمئن می‌خواهد.  یافتن درمان تدریجی DST در مسیر زمان ، همان کشف رمز است و رازِ درمان اعتیاد این گونه نمایان می‌شود. طی کردن مسیر تدریجی ، رسیدن به حقیقتِ درمان اعتیاد است ، درمانی که رهایی بدون بازگشت دارد و  ثمره اش تعادل و احیاء است و احیاء ، همان مقصد نیکو و باور راستین است. 
این اصل و باور، در تمام زمینه های زندگی وجود دارد و صدق می‌کند و علم چگونه زیستن، بالاترین و والاترین علوم است و کشف علوم ، با کلید تفکر باز می‌شود. 
وادی هفتم ، استوار بر پنج وادی است، وادی یکم تا چهارم تفکر ، وادی پنجم حرکت و فعل است و فرمان عقل در وادی ششم به بار می‌نشیند و فرمانروای بزرگ ، خورشید الهی است بر روشن نمودن راه و نمایان شدن حقیقت، در کالبدِ والای انسانی ، همان گنج درون که برداشت و محصولش والاتر از جواهرات دنیوی است. 
طی مسیر فقط مبتنی بر تلاش و اراده نیست ، چه بسا تلاش‌های بی ثمر در راههای اشتباه که اراده های قوی را زمین گیر و فلج نموده است؛پس یافتن راه درست و سالم ، شرط رسیدن به برداشت سالم است.
وادی هفتم  از وادی های ارزشمند کنگره 60 است ، در اینجا به این نکته حائز اهمیت می‌رسیم که این وادی در کنگره  60 اجرا شده است، آیا شش وادی قبل را در پایه و اساس خود دارد؟
 با توجه به سخنان ارزشمند بنیان کنگره در مورخ 15 اسفند در جلسات چهارشنبه، بر اهمیت اجرایی شدن ، یافتن راه بر اساس تفکر و تعقل، اشاره مستقیم شده است و برداشت محصول کنگره 60 که باارزش ترین محصولات است، بر اساس تفکر ، حرکت و اجرا ، تعقل و یافتن راه است. تمامی اساس آموزش و خدمت در کنگره 60 بر اساس دانشِ کنگره و اندیشه و تفکرات الهی انسانی می‌باشد. 
سیستمی به عظمت کنگره 60، بایسته و شایسته بر طبق استحکام پایه های علمی و مالی است. استحکام و استواری که ریشه در  وادی تفکر دارد و پیدا کردن راه ، راهی که سالم باشد، آرام و مطمئن بر اساس محبت ، عقل و ایمان طی مسیر نماید و به سوی دروازه های تعادل و تکامل پیش رود و قله های رفیع انسانی را فتح کرده و نشانه بر جای گذارد تا تجربه ای شود برای در راه ماندگان.
آیا عبور از منطقه ی 60 درجه زیر صفر، بدون رعایت اصول و قوانین و طی مسیر درست می‌شود؟ آیا این استمرار و استواری اتفاقی است؟ خیر ، چنین چیزی بدون راهی اصولی، بر پایه تفکرات راستین، غیرقابل اجرا خواهد بود .  بنیان کنگره با قاطعیت و استواری بیان می‌فرمایند: از کوچکترین امورات زندگی باید با تفکر و دوراندیشی پیش رفت و باید برنامه ریزی های چندین ساله در پیشبرد اهداف زندگی داشت، همچنان که در دین ما و سخنان بزرگان وارد شده است و کنگره 60 نیز بر طبق قوانین الهی و کتاب آسمانی پیش می‌رود. زندگی خوب و سالم با حرکت در صراط مستقیم ، یک مسیر بدون عیب و نقص است. 
منِ عضو کنگره باید شکرگزار باشم ، سجده  شکر را در جاده فعلِ متفکرانه به جای آورم و فاعل به وادی ها و آموزش ها باشم و این عین ناشکری و کفر ورزیدن است که سال‌ها در بستری پرخیر و برکت باشم و محصولی سالم نداشته باشم. 
هیچ‌گاه و هیچ زمانی برای آموزش ، تلاش و عمل سالم در جاده سلامتی، در صراط مستقیم دیر نیست .
در بیانات بنیان در هفته گذشته و در سی دی های آموزشی است که برای حرکت متفکرانه و عاقلانه و به دست آوردن زندگی سالم، همراه با آرامش دیر نیست و باید به این سمت و سو اقدام کرد. 
وادی های کتاب عشق ، پل های نیرومندی هستند که بر فراز دره های جهل و خودخواهی ، ناامیدی ، تعصب و تکبر و...  استوار گردیدند تا از سقوط و صعودهای بی مورد و خطرناک، در مسیر عبور از گذرگاه های سخت جلوگیری نمایند. 
انسان‌های اندیشمند با یافتن راهِ درست به واسطه الطاف الهی ، بازگشت به چرخه حیات و زندگانی را جشن می‌گیرند. این سخنان امیدبخش استاد جهان بینی کنگره، آقای امین دژاکام است و باید آنان را باور داشته باشیم که این چنین می‌فرمایند: وادی ها حاوی قوانینی هستند که به منظور باز پس گیریِ گوهر ربوده شده جان آدمی، طراحی شده‌اند ،  گوهری به نام عشق. 

بر گردِ جهان نیست اذانی جز عشق،
از شاهد بی نشان، نشانی جز عشق

شکر خداوند رحمان و رحیم را که عضوی و خدمتگزاری در کنگره 60 هستم. 
همچون ستارگان بدرخشید و انوارتان حیات بخش باد.
نویسنده: همسفر فاطمه 
عکاس: همسفر فریده 
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
پوران همسفرعباس سه شنبه 21 اسفند 1397 11:03
خداقوت خانم فاطمه بسیارعالی بود لذت بردم ودرس گرفتم .امیدوارم درمسیر جدیدی که قدم مینهید مثل همیشه خوشبدرخشید وخداوند به قلمتان قوت دهد
فریدون جنابی دوشنبه 20 اسفند 1397 16:30
بااحترام...همسفر محترم شما باقلمتان وجود عشق و محبت را به عالی ترین شکل ممکن بیان نمودید که هر انسان بایستی به دنبال آن باید سیر و سفر کند تا ذره ذره آنرا بیابد تا آرامش لازم را حس نماید . سرفراز باشید ...یاعلی
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic