کارگاه آموزشی همسفران روز دوشنبه مورخ 95/8/10
سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 00:32 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دور چهل و هشتم سری کارگاه های آموزشی، خصوصی ویژه همسفران شعبه شادآباد روزهای دوشنبه مورخ 95/8/10 با استادی خانم پریناز و نگهبانی خانم نسیم و دبیری خانم اکرم با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" راس ساعت 16 آغاز به کار نمود .

                            ادامه مطلب
کارگاه آموزشی روزدوشنبه مورخ 95/7/12 همسفران
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 23:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دور چهل و پنجم سری کارگاه های آموزشی، خصوصی ویژه همسفران شعبه شادآباد روزهای دوشنبه مورخ 95/7/12 با استادی خانم آزاده و نگهبانی خانم نسیم و دبیری خانم اکرم با دستور جلسه " لژیون مالی " راس ساعت 16 آغاز به کار نمود .ادامه مطلب
کارگاه آموزشی همسفران روز دوشنبه مورخ 95/6/8
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 21:41 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دور چهل و دوم سری کارگاه های آموزشی، خصوصی ویژه همسفران شعبه شادآباد روزهای دوشنبه مورخ 95/6/8 با استادی سرکار خانم آنی و نگهبانی خانم نسیم و دبیری خانم اکرم با دستور جلسه " سیستم ایکس  " راس ساعت 16 آغاز به کارنمود.ادامه مطلب
کارگاه آموزشی همسفران روزدوشنبه مورخ 95/5/18
دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 22:35 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
اولین جلسه از دور چهل و دوم سری کار گاه های آموزشی ، خصوصی ویژه همسفران شعبه شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/5/18 با استادی خانم معصومه و نگهبانی خانم نسیم و دبیری خانم اکرم ، با دستور جلسه " عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند " راس ساعت 16 آغاز به کار نمود .

در

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز دوشنبه مورخ 95/4/21
سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت 12:51 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دور چهل و یکم از سری کار گاههای آموزشی ، خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/4/21 با استادی خانم الهام ، نگهبانی خانم نسرین و دبیری خانم لیلا با دستور جلسه " حرمت کنگره60 ، چرا رابطه کاری ، مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است " راس ساعت 17  آغاز به کار نمود .


ادامه مطلب
کارگاه آموزشی روز دوشنبه مورخ 95/4/14
دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 22:36 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دور چهل و یکم از سری کار گاههای آموزشی ، خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/4/14 با استادی خانم فرحناز ، نگهبانی موقت خانم لیلا و دبیری موقت خانم فاطمه با دستور جلسه " شیشه و تخریب های آن روی من " راس ساعت 16 آغاز به کار نمود .


ادامه مطلب
کارگاه آموزشی روز دوشنبه مورخ 95/3/17
دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 22:47 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دور چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژ ه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه مورخ 95/3/17 با استادی خانم سرکار خانم صبا ، نگهبانی خانم نسرین ، دبیری خانم لیلا با دستور جلسه " الهام از رمضان  " راس ساعت 16 آغاز به کار نمود .

                        

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی روز دوشنبه مورخ 95/3/3
سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 12:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
ششمین جلسه از دور چهل و یکم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/3/3 با استادی خانم لیلا ، نگهبانی خانم نسرین و دبیری خانم لیلا با دستور جلسه  " که چی ؟ " راس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز دوشنبه 95/2/20
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ساعت 21:40 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دور چهل و یکم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/2/20 با استادی خانم زهره ، نگهبانی خانم نسرین و دبیری خانم لیلا با دستور جلسه  " کتاب عبور از منطقه60 درجه زیر صفر و تصاویر آن " راس ساعت 16 آغاز به کار کرد . ادامه مطلب
گزارش کارگاه آموزشی همسفران مورخ6\2\95
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 ساعت 22:44 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )

دومین جلسه از دور چهل و یکم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/1/6 با استادی سر کار خانم حوریه و نگهبانی خانم نسرین  و دبیری خانم لیلا با دستور جلسه  " آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی " راس ساعت 16 آغاز به کار کرد . ادامه مطلب
کارگاه آموزشی همسفران روز دوشنبه مورخ 95/1/23
دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت 23:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )

این جلسه چهاردهمین جلسه از دور چهلم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شادآباد ، روزهای دوشنبه مورخ 95/1/24 با استادی سر کار خانم کرمی و نگهبانی خانم مینا و دبیری خانم حمیده با دستور جلسه " وادی هشتم و تاثیر آن روی من " راس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 

ادامه مطلب
آن روزها : من بودم و قرآن و مجید
چهارشنبه 19 اسفند 1394 ساعت 09:25 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
آن روزها من بودم و قرآن و مجید
آن روزها فقط من بودم و قرآن و مجید
لیلای من ، بر تو افتخار باد ، بودنت با قرآن
لیلای من ، بر تو مباهات باد ، ماندنت با قرآن
و تو چه شاهدی داشتی ؛از قرآن بالاتر ، آن روزها قرآن خانه ات نیز برای تو می گریست و دعا می کرد .


kwy0_dsc01194.jpg
ادامه مطلب
کارگاه آموزشی همسفران روز دوشنبه مورخ 94/12/17
دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 21:51 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دور چهلم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ، ویژه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه مورخ 94/12/17 با استادی خانم اکرم و نگهبانی خانم مینا و دبیری خانم حمیده با دستور جلسه "لژیون و تشکیل آن در داخل و خارج کنگره" راس ساعت 15:30 آغاز به کار نمود .


ادامه مطلب
نگاهی به تقویم (روز مهندس)
چهارشنبه 5 اسفند 1394 ساعت 14:36 | نوشته ‌شده به دست همسفر رضوانی | ( نظرات )
دانشمند ان آنچه را که هست کشف می کنند 
و
مهندسان آن چه را که نیست خلق می کنند .

جناب آقای مهندس دژاکام !
شما بزرگوار، نه تنها اعتیاد بلکه مسائل مخرب به جا مانده در زندگی مان را، با نیرو دادن به ما حل کردید.
پدر شما مهندسی انسان سازی را بنیان نهادید، نقشه آن را در دستان پر توان راهنمایان کنگره60 گذاردید و آنهایی که خواستار ریزش و تغییر بودند در حلقه ای در اطراف راهنما گرد آوردید.mzi5tqu6u68bnqdenvr6.jpg
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: