کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز های دوشنبه
دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 17:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
یازدهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/04/31کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر میثم   نگهبان: مسافر محسن     دبیر: مسافر میلاد
با دستور جلسه: (حرمت کنگره60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه
دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 18:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
دهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/04/24کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر علی رضا   نگهبان: مسافر محسن     دبیر: مسافر میلاد
با دستور جلسه: (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای شنبه
شنبه 8 تیر 1398 ساعت 17:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1397/04/08؛ نمایندگی شادآباد
 با استادی: کمک راهنما مسافر محسن  نگهبانی : مسافر محمود   دبیری : مسافر مجید
 با دستور جلسه: (آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/04/3کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: کمک راهنمای محترم علی رضوانی نگهبان: مسافر محسن     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: (هفته دیده بان) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

پیام تبریک هفته دیده بانان
شنبه 1 تیر 1398 ساعت 17:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

دیده بانان ستونهای کنگره 60 هستند
هفته دیده بانان را خدمت تمامی دیده بانان محترم تبریک عرض می نمائیم همچنین خدمت دیده بان محترم آقای سعید سبزه ای ایجنت محترم نمایندگی شادآباد.

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

دهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهار شنبه 1398/03/29کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر میلاد  نگهبان: مسافر محسن    دبیر: مسافر مسعود
با دستور جلسه: (در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
کاوش و آموزش تولد پنجمین سال رهایی کمک راهنما مسافر محمد
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 19:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1397/03/25؛ نمایندگی شادآباد
 با استادی: کمک راهنما مسافر ابراهیم  نگهبانی : مسافر محمود   دبیری : مسافر مجید
 با دستور جلسه: (در کنگره 60 چگونه قدردانی می نماییم؟) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد پنجمین سال رهایی و آزادمردی کمک راهنما مسافر محمد را با شور و شکوه فراوان جشن گرفتیم


ادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای دوشنبه
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 18:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/02/20کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محسن  نگهبان: مسافر محسن     دبیر: مسافر میلاد
با دستور جلسه: (وادی دهم و تأثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب

راه درست و رسیدن به انوار الهی؛ تولد اولین سال رهایی مسافر حسین
شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 19:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1397/02/11؛ نمایندگی شادآباد
 با استادی: کمک راهنما مسافر حسین  نگهبانی : مسافر محمود   دبیری : مسافر موسی
 با دستور جلسه: (در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد اولین سال رهایی مسافر حسین را با شور و شکوه فراوان جشن گرفتیم


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت 19:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهار شنبه 1398/03/08کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر اسماعیل  نگهبان: مسافر محسن    دبیر: مسافر مسعود
با دستور جلسه: (کتاب عبور از منطقه 60 درجه و تصاویر آن) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز چهارشنبه
چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت 18:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز چهارشنبه مورخ 1398/03/8 با دستور جلسه: (کتاب عبور از منطقه 60 دزجه زیر صفر و تصاویر آن) 
ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای دوشنبه
دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 17:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/02/30کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد  نگهبان: مسافر محسن     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: (کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز دو شنبه
دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 17:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1398/03/6 با دستور جلسه: (کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر ضفر و تصاویر آن) 
ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای شنبه
شنبه 4 خرداد 1398 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1397/02/04؛ نمایندگی شادآباد
 با استادی: دیده بان محترم آقای محسن خان  نگهبانی : مسافر محمود   دبیری : مسافر موسی
 با دستور جلسه: (کتاب 60 درجه و تصاویر آن) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهار شنبه 1398/02/25کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محسن  نگهبان: مسافر محسن    دبیر: مسافر غلامرضا
با دستور جلسه: (وادی نهم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: