کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه
دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
چهارمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/08/26کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد علی نگهبان  : مسافر مجید دبیر:مسافر سعید
با دستور جلسه: (وادی سوم و تاثیرآن روی من) رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 17:44 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
سومین جلسه  کارگاه‌های آموزشی خصوصی سردار در روز دوشنبه مورخ 1399/08/21، نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر کمک راهنما حسین نگهبان: مسافر کمک راهنما پیام دبیر: مسافر حسین
دستور جلسه: (گلریزانرأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 17:46 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
پانزدهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/07/28کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر علی نگهبان  : مسافر رضا دبیر:مسافر مجید
با دستور جلسه: (لزوم احداث دانشگاه) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای دوشنبه
دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 16:49 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1399/07/28 با دستور جلسه:
(لزوم احداث دانشگاه)
ساعت 16:00 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.


عکس و تنظیم:  مسافر رضا

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت 18:09 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
سومین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/07/08کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمود نگهبان : مسافر مهدی دبیر:مسافر حسین
با دستور جلسه: (وادی اول و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

هرچقدر از این عطر خوش بگویم بازهم حق مطلب ادا نمی‌شود
چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 17:05 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
سلام دوستان پیمان هستم یک مسافر خداوند را شاکرم که این فرصت نصیب من شد که چند خطی دلنوشته در رابطه با جایگاه مقدس کمک راهنمایی تازه واردین بنویسم.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 17:47 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
دهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/06/25کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مسعود نگهبان  : مسافر سجاد دبیر:مسافر حسین
با دستور جلسه: (کتاب 14 مقاله و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

زمانی که شخصی وارد کنگره می‌شود اولین نکته نظم است
دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 17:36 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر:

آخرین آنتی ایکس تریاک مدت سفر اول یازده ماه و بیست‌ودو روز  به روش dst داروی درمان شربت اوتی راهنمای گران‌قدر آقای ابراهیم صادقی رشته ورزشی دارت شنا تنیس روی میز مدت رهایی ۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز در ادامه سفر سیگار کردم آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار روش درمان دی اس تی داروی درمان آدامس نیکوتین مدت سفر ۱۲ ماه رهایی ۲ سال و ۱۴ ماه

ادامه مطلب

راهنمایی کمک راهنمایان
دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 08:00 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )

برای بالا بردن سطح و کیفیت دستور جلسه هفتگی تصمیم گرفتیم در ابتدای هر هفته کمک راهنمایان عزیز نمایندگی شادآباد نظرات خود را در مورد دستور جلسه بیان نمایند و ما در قالب مطلبی به عنوان راهنمایی کمک راهنمایان در وبلاگ نمایندگی قرار دهیم تا با استفاده از این مطالب مشارکت های با کیفیت تری داشته باشیم.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای شنبه ویژه مسافران
شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
دوازدهمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/06/22، نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر علیرضا نگهبان: مسافر اسماعیل  دبیر موقت: مسافرحسین 
دستور جلسه: (کتاب چهارده مقاله و تاثیر آن روی منرأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 17:57 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/06/19کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد:مسافر رضا  نگهبان مسافر صادق   دبیر:مسافر محمد
با دستور جلسه: (عدالت، آیا همه افراد در کنگره برابرند؟ رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 17:26 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
نهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/06/17کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد نگهبان  : مسافر توحید دبیر:مسافر سجاد
با دستور جلسه: (عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 17:14 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
هشتمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/06/10کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مجید نگهبان  : مسافر توحید دبیر:مسافر سجاد
با دستور جلسه: (چگونه از سایت کنگره 60 استفاده نماییم) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه
دوشنبه 2 تیر 1399 ساعت 17:29 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
اولین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/04/02کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد نگهبان  : مسافر توحید دبیر:مسافر مهدی
با دستور جلسه: (آداب و معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:07 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
پنجمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/03/28کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: کمک راهنما مسافرمجتبی  نگهبان مسافر صادق   دبیر:مسافر علی
با دستور جلسه: ( کتاب 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای شنبه
شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 17:44 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
چهارمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/03/24؛ نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر صمد نگهبان : مسافر اسماعیل   دبیر: مسافر حسن
 با دستور جلسه: (کتاب 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
 

 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 17:40 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
چهارمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/03/21کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: کمک راهنما مسافرعلیررضا  نگهبان مسافر صادق   دبیر:مسافر علی
با دستور جلسه: ( در کنگره60 چگونه قدردانی کنیم ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات