وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2019-09-22T16:34:49+01:00 text/html 2019-09-22T07:05:06+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر محمد حیدری ساختار هوشمند؛ صورت مسئله اعتیاد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5463 <div><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">بدن انسان ساختار هوشمندی دارد که سیستم شبه افیونی آن حتی قبل از تولد راه‌اندازی شده است، و باعث تعادل انسان می‌شود؛ و زمانی که فرد در ادامه حیات خود وارد اعتیاد و مصرف انواع موادمی شود بدن انسان در بدو امر به دلیل ترشح کافیِ مواد شبه افیونی این مواد خارجی را پس میزند و ممکن است فرد در مراحل اولیه مصرف دچار حالت تهوع شود</span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39490/tohid0606jpg1%20%281%29.jpg"></div> text/html 2019-09-21T23:05:22+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر موسی یوسفی صورت مسئله اعتیاد، صورت مسئله بهتر زندگی کردن http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5467 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">برخی بیماری اعتیاد را نوعی بیماری روانی و</span><span dir="LTR" style="font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; text-align: justify;"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">عده‌ای ضعف و مشکل اصلی بیماری معتاد را بی‌غیرتی می‌دانستند آن‌ها بیماری اعتیاد را نمی‌شناختند و درک روشنی از صورت‌مسئله اعتیاد نداشتند بنابراین متدهای آنان&nbsp;&nbsp;همیشه با شکست مواجه می‌شد اما در کنگره ۶۰ باتجربه‌ای که آقای مهندس حسین دژاکام به دست آورد صورت‌مسئله اعتیاد کاملاً برای ما شخص شد.</span></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/tohid0707jpg1.jpg" alt=""></div><div><br></div></div> text/html 2019-09-21T22:14:14+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر توحید شکیبایی وبگردی؛ رهایی یعنی حس خوب http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5466 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">حس سفر دومی ها رو درک کنم همش پیش خودم میگفتم تو سفر دوم چه اتفاقاتی پیش میاد تا اینکه الان حدود هیجده روز وارد سفر دوم شدم و احساس میکنم تازه متولد شدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/rezassshhh/rezac60%20(6).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/rezassshhh/rezac60%20(6).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div> text/html 2019-09-21T10:43:02+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5464 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">الله</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">هشتمین جلسه از دوره هفتادو دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی</span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1398/06/30؛ نمایندگی شادآباد</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با</span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">استادی:&nbsp;مسافر مرتضی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهبانی موقت :</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر حمید</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">دبیری :</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر هادی</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(صورت مسئله اعتیاد و اولین سال رهایی مسافر ایمان)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/rezassshhh/rezac60%20(18).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/rezassshhh/rezac60%20(18).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></span></div></div></div> text/html 2019-09-20T20:14:14+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم اعتیاد بیماری شخصی نیست؛ به قلم مسافر علیرضا http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5462 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><b>اعتیاد یک بیماری شخصی نیست بلکه تأثیرات آن روی فرد معتاد و خانواده و جامعه‌ی اطراف است، اتفاقی که در فرد می‌افتد این است که دچار افت توانی، جسمی، روانی می‌گردد...</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/tohid0606jpg2%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><br></div></div> text/html 2019-09-18T09:50:21+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5457 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">هشتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/06/27کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><b>استاد:</b>مسافر قباد&nbsp;&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><b>نگهبان</b>:مسافر</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">رضا</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;سلیمان</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;<b>(</b></span></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">)</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><br></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/tohid0606jpg1.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-09-18T07:56:22+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم گزارش تصویری از جلسه کمک راهنماهای شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5456 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">پنجمین جلسه از دوره چهاردهم جلسات کمک راهنمایان نمایندگی شادآباد با حضور دیده بان محترم آقای سبزه ای و نگهبان مرزبانان مسافر مهدی در تاریخ 1398/06/27 به استادی مسافر:مسافر علی، نگهبانی: مسافر محمد و دبیری: مسافر محسن با موضوع: مسائل جنسی و مشکلات در سفر اول برگزار گردید.</font></b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/tohid0505jpg9.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-17T05:14:00+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی اطلاعیه تولد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5448 <p><b><font size="2">احتراماً </font></b></p> <p><font size="2"><strong>به اطلاع کلیه مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساند،</strong><strong>شنبه مورخ 98/06/30 تولد اولین سال رهایی مسافر ایمان؛ رهجوی کمک راهنما مرتضی نوری را </strong><strong>در نمایندگی شادآباد با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت.</strong></font> </p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/trm/jpg31.jpg"> </p> text/html 2019-09-16T20:14:14+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر توحید شکیبایی کنگره 60 فرصت زندگی دوباره؛ به قلم مسافر وحید http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5454 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><b>کنگره 60 فرصت دوباره زندگی کردن در شرایط عادی و جبران کارها است و ما باید تمام خسارت های که به خودمان و خانواده خودمان زده ایم را جبران کنیم.برای رسیدن به عشق باید عقل و ایمان را به همراه عشق داشت</b></span></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rrrrryyyy/reza%20j-%20(6).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rrrrryyyy/reza%20j-%20(6).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div> text/html 2019-09-16T09:14:14+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر توحید شکیبایی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای دو شنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5447 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"></span></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">سومین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/06/25کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font color="#222222"><b>استاد:&nbsp;</b>مسافر حسن<b>&nbsp; &nbsp;</b></font></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><b>نگهبان</b>: مسافر حسین</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>: مسافر پیمان</span></div><div align="center"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;<b>(</b></span></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">)</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center"><p style="text-align: center; font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rrrrryyyy/reza%20j-%20(7).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rrrrryyyy/reza%20j-%20(7).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></div></div></div> text/html 2019-09-16T07:54:29+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم درمان شیشه با روش DST؛ تولد سومین سال رهایی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5446 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">الله</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">هفتمین جلسه از دوره هفتادو دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی</span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1398/06/23؛ نمایندگی شادآباد</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با</span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">استادی:&nbsp;مسافر محمد حسین</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهبانی موقت :</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر مجتبی</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">دبیری :</span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر هادی</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: small; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من و سومین سال رهایی مسافر مهدی)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/shad%20abad/trm/jpg12.jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/shad%20abad/trm/jpg12.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div><br></div></span></div></div></div> text/html 2019-09-16T06:14:14+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5451 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="text-align: justify;">جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 با دستور جلسه:(<b>وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من</b>)&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font style="text-align: justify;">ساعت 15:45 دقیقه در</font><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rrrrryyyy/reza%20j-%20(2).jpg" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rrrrryyyy/reza%20j-%20(2).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 333px;"></p><div style="text-align: right;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"><b style="font-family: tahoma; text-align: start;">لژیون ویلیام ال وایت کمک راهنماسهراب</b></p></div></div> text/html 2019-09-11T09:53:51+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر موسی یوسفی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5444 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><font style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">هفتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1398/06/20کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><b>استاد:</b>مسافر بهرام&nbsp;&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;"><b>نگهبان</b>:مسافر</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">رضا</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;اسماعیل</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">با دستور جلسه:&nbsp;<b>(</b></span></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">)</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; font-size: small;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/reza/reza1001-%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-10T03:16:43+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر موسی یوسفی از ورود تا قبولی در آزمون کمک راهنمایی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5443 <div style="text-align: center;"><font size="2">امروز به خدمت کمک راهنمای تازه واردین مسافر علی رسیدیم یکی از قبول شدگان آزمون کمک راهنمایی تا خاطراتی را از بدو ورود به کنگره و درمان و خدمت هایی که انجام دادند به ما بگویند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/tohid012jpg7.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-10T02:47:31+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی اطلاعیه تولد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5442 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>احتراماً</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>به اطلاع کلیه مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساند،</b></font><b style="font-size: small;">شنبه مورخ 98/06/23 تولد سومین سال رهایی&nbsp; مسافر مهدی؛ رهجوی کمک راهنما محمدحسین هاشمی را&nbsp;</b><b style="font-size: small;">در نمایندگی شادآباد با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت.</b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39490/mo%20%281%29.jpg" alt=""></div>