وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2020-04-05T19:20:29+01:00 text/html 2020-04-05T02:51:30+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن به قلم کمک راهنما ابراهیم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5789 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;لازم است ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خویش را بشناسیم، آموزش بگیریم، مسئولیت‌هایمان را درست اجرا کنیم تا به خود و دیگران تخریب نزنیم که باید روزی پاسخگو باشیم</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/download.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-05T01:41:05+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی شکل گرفتن ظرفیت با کسب ذره ذره آموزش و دانایی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5788 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">ظرفیت هر کس بنا به دانایی‌اش تغییر می‌کند هرچه در جهت ارزش‌ها باشد دانایی رشد بیشتر و در جهت ضد ارزش‌ها باشد جهالت رشد بیشتری دارد</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/download4.jpg" alt=""></span></div> text/html 2020-04-04T18:34:23+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن به قلم مسافر حسن http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5787 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">در بخش دوم ظرفیت یادآور شدیم که تحسین هم می‌تواند ما را از حالت تعادل خارج کند و این بی‌تعادلی همان قبله گم کردن است&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/download2.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-04T17:26:01+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی ایمان و توانایی مهم ترین عامل افزایش ظرفیت http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5786 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;">مهم‌ترین عامل افزایش ظرفیت انسان ایمان به توانایی‌های خودش است و علوم و آموزشی که در هر زمینه‌ای مثل علوم کنگره هر چه را که آموخت به آن عمل کند و این راهبرد و راهکار دائماً به او کمک می‌کند تا ظرفیت خویش را بیفزاید</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/download1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-04T15:37:54+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی ظرفیت مسئله ای اکتسابی و تنها راه آن کسب آموزش به قلم مسافر http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5785 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;">تمام مسئولیت‌ها می‌تواند در ما تحوّل ایجاد کند و اگر به ما مسئولیتی می‌دهند می‌توانیم با آموزش‌هایی که گرفته‌ایم به نحو احسنت آن را انجام دهیم و اگر ظرفیت نداشته باشیم، ممکن است خیلی از کارها خراب شود</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/عکس/rezajd7.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-04T09:42:34+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کرونا باعث شد قدر داشته هایم را بدانم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5784 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>کرونا به من آموخت قدر داشته هایم را بدانم و از قبل بیشتر به کنگره و لژیون عشق بورزم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/download5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-04-04T06:15:07+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی حرکت رو به جلو با تفکر درست به قلم مسافر حسین http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5783 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>مثلاً راهنما راه را نشان می‌دهد و کمک می‌کند در مسیر درست حرکت کنیم ولی حرکت با خودمان است و همچنین تفکر و خواستن خیلی مهم است و اگر ده‌ها بار شکست خوردیم باید خودمان بلند شویم و خودسازی انجام دهیم</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/عکس/images.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-03T17:20:59+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی برداشت از سی دی مثلث تفکر به قلم مسافر رضا http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5781 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>برای انجام هر کاری و پذیرفتن هر مسئله ای بهتر است وادی اول را در نظر بگیریم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/عکس/rezajd1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-03T16:11:10+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی برداشت مسافر حمید از سی دی با نادان سخن مگویید http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5782 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><b>کسی که ادعا می‌کند که دانا است و همه‌چیز را می‌داند از همه نادان‌تر است</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/download%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-03T11:34:25+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی برداشت از سی دی انسان هالو از مسافر بهبود http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5780 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;">هر چیزی که ما کشف می‌کنیم ساخته ذهن ما نیست بلکه ممکن است از جایی دیگر یا جهانی دیگر به ما القاء شده باشد فقط باید زمان آن برسد. اکتشافات بسیاری از دانشمندان مانند انیشتین ممکن است در خواب به آن‌ها القاشده باشد</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/rezajd6.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-03T00:49:46+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی کار، استقامت و عقل سلیم آموزشی برای دانایی و دانایی موثر http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5776 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>من به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهم که شرایط مرا ناامید کند، سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف باارزش عبارت است از: کار، استقامت و عقل سلیم</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/عکس/tavalod- (12).jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-02T16:19:16+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی دانایی یعنی خردمندی و آگاهی به قلم مسافر ادریس http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5779 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>کسی که می‌گوید من میدانم، من بلدم نشانه از نادانی آن فرد هست به قول راهنمای عزیزم باید اول نمی‌دانم را یاد بگیریم تا دانستن رو یاد بگیریم</b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/rezajd4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-04-02T12:09:39+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی تکامل عقل در به دست آوردن دانایی http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5778 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: right;"><font size="2"><b>سواد یک ابزاری است که هر شخص می‌تواند به دست بیاورد و با استفاده از این ابزار می‌تواند با سرعت بیشتر و باکیفیت بهتر به دانایی برسد</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/rezajd2.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-02T06:29:26+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی عبور از دانایی و رسیدن به دانایی موثر http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5777 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><b>برای رسیدن به دانایی مؤثر باید از دانایی عبور کنیم و کم‌کم و ذره‌ذره به دانایی مؤثر برسیم، برای به کار بردن دانسته‌ها و عمل به آن‌ها به زمان احتیاج داریم و انسان‌هایی که دانا هستند از رفتار و کردار آن‌ها مشخص می‌شود</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/عکس/rezajd3.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-30T12:41:10+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی وبگردی لژیون کمک راهنما ایرج ورمزیار از سی دی حال خوش چهار http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5774 <div style="text-align: center;"><b><span dir="LTR" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">هر چه بکاریم برداشت می‌کنیم و بازخورد آن به خود ما برمی‌گردد اگر بذر نیکو بکاریم میوه نیکو و حال خوش برداشت می‌کنیم اگر بذر غیر نیکو بکاریم حال بد و میوه بد برداشت می‌کنیم</span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/Negar_20200313_195450.jpg" alt=""></div>