وبلاگ نمایندگی شادآباد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شادآباد بهره برداری نمایید. http://shadabadc60.mihanblog.com 2020-09-22T00:31:55+01:00 text/html 2020-09-21T15:32:00+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر حمیدرضا زربافی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5961 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">یازدهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/06/31کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر سعید<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر سجاد</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر حسین</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه: (</span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">صورت مسئله اعتیاد</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/IMG_9924.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-21T15:18:10+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی باراهنمایی‌های غلط بیشتر در آبی که در آن افتاده بودم فرو می‌رفتم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5960 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><span style="text-align: justify; line-height: 12.65px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">درود و سپاس بیکران مخصوص خداوند بزرگی است که با رهنمون‌ها و القائات خود از طریق امواج مثبت ما را از جهل به آگاهی و</span></font></span><span style="text-align: justify; line-height: 12.65px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;از</span></font></span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;نادانی به دانایی رسانید و توانستیم در این راه پرپیچ‌ وخم و پرفراز و نشیب به مکانی برسیم که از آن انشعاب یافته‌ایم.</span></div><div style="text-align: start;"><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/11/srgtfsdtgrs.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-19T17:00:00+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر رضا جدیدی راهنمایی کمک راهنمایان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5957 <span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای بالا بردن سطح و کیفیت دستور جلسه هفتگی تصمیم گرفتیم در ابتدای هر هفته کمک راهنمایان عزیز نمایندگی شادآباد نظرات خود را در مورد دستور جلسه بیان نمایند و ما در قالب مطلبی به عنوان راهنمایی کمک راهنمایان در وبلاگ نمایندگی قرار دهیم تا با استفاده از این مطالب مشارکت های با کیفیت تری داشته باشیم.</font></span><div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/43673/Atlaeyeh/PhotoPictureResizer_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B485-500x375.jpg"></div></div> text/html 2020-09-19T14:11:40+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای شنبه ویژه مسافران http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5958 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">سیزدهمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/06/29، نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر حسین&nbsp;</b></span><span lang="FA">نگهبان:&nbsp;<b>مسافر</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;اسماعیل</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر موقت:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافرحسین</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>و با حضور دیدبان محترم جناب آقای لطفی</b></span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دستور جلسه:<b>&nbsp;(صورت مسئله اعتیاد</b></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87990331/IMG_9916.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-16T13:35:59+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی هرچقدر از این عطر خوش بگویم بازهم حق مطلب ادا نمی‌شود http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5955 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify;">سلام دوستان پیمان هستم یک مسافر خداوند را شاکرم که این فرصت نصیب من شد که چند خطی دلنوشته در رابطه با جایگاه مقدس کمک راهنمایی تازه واردین بنویسم</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/m/82629071-abda-4b24-833d-f6b61486dcfb.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-16T13:20:52+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5956 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">اولین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/06/26کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر علیرضا<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان موقت&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر هادی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر حسین</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه: (</span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کتاب 14 مقاله و تاثیر آن روی من</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><br></span></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/4%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/IMG_9825.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-14T14:17:51+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5954 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">دهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/06/25کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر مسعود<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر سجاد</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر حسین</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه: (</span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کتاب 14 مقاله و تاثیر آن روی من</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/m/IMG_9810.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-14T14:06:40+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی زمانی که شخصی وارد کنگره می‌شود اولین نکته نظم است http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5953 <div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>سلام دوستان رضا هستم یک مسافر:</b><o:p></o:p></font></span></p> <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">آخرین آنتی ایکس تریاک مدت سفر اول یازده ماه و بیست‌ودو روز &nbsp;به روش </span><span style="line-height: 115%;">dst<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">داروی درمان شربت اوتی راهنمای گران‌قدر آقای ابراهیم صادقی رشته ورزشی دارت شنا تنیس روی میز مدت رهایی </span></span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">۶</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">سال و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">۷</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">ماه و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">۲۲</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">روز در ادامه سفر سیگار کردم آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار روش درمان دی اس تی داروی درمان آدامس نیکوتین مدت سفر </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">۱۲</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">ماه رهایی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">۲</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">سال و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">۱۴</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">ماه</span></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><br></span></div></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/IMG_9790.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-14T04:30:07+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی راهنمایی کمک راهنمایان http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5951 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: justify;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای بالا بردن سطح و کیفیت دستور جلسه هفتگی تصمیم گرفتیم در ابتدای هر هفته کمک راهنمایان عزیز نمایندگی شادآباد نظرات خود را در مورد دستور جلسه بیان نمایند و ما در قالب مطلبی به عنوان راهنمایی کمک راهنمایان در وبلاگ نمایندگی قرار دهیم تا با استفاده از این مطالب مشارکت های با کیفیت تری داشته باشیم.</font></div><div><p></p><div><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/43673/Atlaeyeh/PhotoPictureResizer_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B485-500x375.jpg"></div> text/html 2020-09-12T14:34:31+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای شنبه ویژه مسافران http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5949 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>"به نام&nbsp;</b></span><b>الله</b><b>&nbsp;قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">دوازدهمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/06/22، نمایندگی شادآباد</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">استاد:<b>&nbsp;مسافر علیرضا</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA">نگهبان:&nbsp;<b>مسافر</b></span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;اسماعیل</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">دبیر موقت:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-weight: bold;">مسافرحسین</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دستور جلسه:<b>&nbsp;(کتاب چهارده مقاله و تاثیر آن روی من</b></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>)&nbsp;</b>رأس</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/IMG_9803.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-09T14:27:31+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران نمایندگی شادآباد http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5945 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">چهاردهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/06/19کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد:مسافر رضا&nbsp;</b>&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>:&nbsp;<b>مسافر صادق</b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>&nbsp;<b>&nbsp;دبیر</b>:<b>مسافر محمد</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه:<b>&nbsp;(عدالت، آیا همه افراد در کنگره برابرند؟&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>)&nbsp;</b></span></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود<span style="font-size: 12px;">.</span></span></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/IMG_9793.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-07T15:49:17+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی خدمت در مرزبانی تأثیرات مثبت زیادی در زندگی من داشته http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5939 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سلام&nbsp;&nbsp;خواهش می‌کنم در ابتدای امر خودتان را معرفی کنید.<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">سلام دوستان علی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و&nbsp;&nbsp;شیشه به مدت یازده ماه و ۲۸ روز سفر کردم به روش دی اس تی با داروی اوتی باراهنمایی&nbsp;&nbsp;راهنمای خوبم آقای علی رضوانی، ورزش در کنگره والیبال در حال حاضر ۵ سال و هشت ماه و چند روز است آزاد و رها هستم در ادامه سفر سیگار داشتم ۱۰ ماه و ۲ روز سفر اول باراهنمایی&nbsp;&nbsp;آقای علی رضوانی و در حال حاضر ۳ سال و ۹ ماه و چند روز است آزاد و رها هستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/4%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/IMG_9778.jpg" alt=""></p> text/html 2020-09-07T13:56:37+01:00 shadabadc60.mihanblog.com رضا موسوی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5941 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">نهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;">ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/06/17کنگره ۶۰ نمایندگی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">شادآباد&nbsp;</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><b>استاد</b>: مسافر محمد<b>&nbsp;</b></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>نگهبان&nbsp;</b>&nbsp;:&nbsp;مسافر توحید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><b>&nbsp;دبیر</b>:مسافر سجاد</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;">با دستور جلسه: (</span></font></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟</b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">)<span style="text-align: justify;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;"><br></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/IMG_9781.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-07T13:02:46+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مجید بسطامی نه هر کس سزاوار باشد به مال‏ یکی مال خواهد یکی گوشمال http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5938 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام دوستان احسان گرامی هستم همسفر از لژیون دوم <o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عدالت به معنای حقّ را به مقدار رساندن و ایفای اهلیّت و رعایت استحقاق‏ها<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="">عدالت از دیدگاه سعدی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="">تکراری‏ترین تعریف سعدی از عدالت«حقّ را به مقدار رساندن»یا عدالت توزیعی است.اگر کسی شایستگی تشویق، تمجید یا بخشش دارد،ارزانی داشتن آن عین عدالت است و همچنین است اعمال تنبیه و جریمه از برای کسی که سزاوار آن‏ است. شواهد شعری این تعریف از این قرار است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/45757/4%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86.jpg" alt=""></p> text/html 2020-09-05T16:51:05+01:00 shadabadc60.mihanblog.com مسافر مهدی مقدم با کمک گرفتن از داروی دی سپ کرونا را شکست دادم http://shadabadc60.mihanblog.com/post/5931 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شکر خدا با کمک دی سپ کرونا را درمان کردم</font></b></div><div align="center"><br><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA">سلام دوستان هادی هستم یک مسافر</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA">از وقتی‌که آقای مهندس فرمودند برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن و از بین بردن ویروس کرونا از دی سپ استفاده کنید من هم دی سپ استفاده می‌کردم تقریباً یکی دوهفته‌ای بود که خوردن دی سپ را فراموش کرده بودم.</span></font></p></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45757/pppp%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="right"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div>