گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز سه شنبه
سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 16:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 با دستور جلسه: ( وادی پنجم و تاثیر آن روی من) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.


ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز سه شنبه
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1397/10/04 با دستور جلسه: ( همسفر ) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز های یک شنبه
یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 17:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز یک شنبه مورخ 1397/08/13 با دستور جلسه: ( رابطه یادگیری و معرکه گیری) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.


لژیون ویلیام ال وایت ( درمان سیگار) کمک راهنما آقای علی رضوانی

ادامه مطلب

جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزسه شنبه
سه شنبه 8 آبان 1397 ساعت 17:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزسه شنبه مورخ 1397/08/08 با دستور جلسه: ( وادی دوم و تاثیر آن روی من) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

لژیون ویلیام ال وایت ( درمان سیگار) کمک راهنما آقای ابراهیم صادقی

ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز های یک شنبه
یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 16:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز یک شنبه مورخ 1397/07/29 با دستور جلسه: ( D.SAP ) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

ادامه مطلب

جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز یکشنبه
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 18:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزسه شنبه مورخ 1397/07/22 با دستور جلسه: (از فرمانبرداری تا فرماندهی) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

ادامه مطلب

جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزسه شنبه
سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 18:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزسه شنبه مورخ 1397/07/17 با دستور جلسه: (سیستم ایکس) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

لژیون ویلیام ال وایت ( درمان نیکوتین) کمک راهنما مسافر ایرج ورمزیار
ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز یک شنبه
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 17:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزیکشنبه مورخ 1397/07/09 با دستور جلسه: (وادی اول و تاثیر آن روی من) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

لژیون ویلیام ال وایت ( درمان نیکوتین) کمک راهنما مسافر علی رضوانی


ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز سه شنبه
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 17:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزسه شنبه مورخ 1397/06/27 با دستور جلسه: (وادی چهاردهم) ساعت 15:45 دقیقه در
 نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

لژیون ویلیام ال وایت ( درمان نیکوتین) کمک راهنما مسافر فرهاد نیکخواه

ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز یک شنبه
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 19:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
جلسه ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روزیکشنبه مورخ 1397/06/25 با دستور جلسه: (وادی چهاردهم) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.


لژیون ویلیام ال وایت ( درمان نیکوتین) کمک راهنما مسافر فریدون جنابی

تهیه و تنظیم: گروه وبلاگ نمایندگی شاد آباد


گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار(ویلیام ال وایت) روزهای سه شنبه
سه شنبه 20 شهریور 1397 ساعت 16:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1397/06/20با دستور جلسه:( هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شاد آباد آغاز به کار نمودند.

لژیون ویلیام ال وایت (درمان سیگار) کمک راهنما مسافر فرهاد نیکخواه


ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار(ویلیام ال وایت) روزهای سه شنبه
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 08:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1306 با دستور جلسه:( چگونه از سایت کنگره استفاده کنیم؟ ( مقاله نویسی ) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شاد آباد آغاز به کار نمودند.


لژیون ویلیام ال وایت (درمان سیگار) کمک راهنما مسافر ایرج
ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های ویلیام ال وایت روز سه شنبه
سه شنبه 6 شهریور 1397 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1397/06/06 با دستور جلسه: (قضاوت و جهالت) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شاد آباد آغاز به کار نمودند.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار(ویلیام ال وایت) روزهای سه شنبه
سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 16:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 با دستور جلسه: (عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شاد آباد آغاز به کار نمودند.


لژیون درمان سیگار(ویلیام ال وایت) کمک راهنما مسافر ابراهیم صادقی

ادامه مطلب

گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار(ویلیام ال وایت) روزهای سه شنبه
چهارشنبه 17 مرداد 1397 ساعت 21:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 با دستور جلسه: (کار، تحصیل، قدرت) ساعت 15:45 دقیقه در نمایندگی شاد آباد آغاز به کار نمودند.


لژیون درمان سیگار(ویلیام ال وایت) کمک راهنما مسافر حسین حسینی
ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: