کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 17:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60

 روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28، نمایندگی شادآباد

 استاد: همسفر حمید نگهبان: مسافر مهدی  دبیر: مسافرماشاالله
دستور جلسه: (وادی سوم و تاثیرات آن روی منرأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود. 
ادامه مطلب

[جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 15:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
گزارش تصویری از جلسه هماهنگی کمک راهنمایان با حضور دستیار دیده بانان: مسافر سروش، مسافر شاهرخ مورخه 99/8/26 در نمایندگی شاد آباد

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای شنبه
شنبه 24 آبان 1399 ساعت 17:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمیدرضا زربافی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
ششمین جلسه از دوره هفتادو پنحم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز شنبه 1399/08/24کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محسن نگهبان : مسافر رضا دبیر:مسافرمجید
با دستور جلسه: (وادی سوم وتاثیر آن روی من) رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای شنبه
شنبه 24 آبان 1399 ساعت 15:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز شنبه مورخ 1399/08/24 با دستور جلسه:
(وادی سوم و تاثیر آن بر روی من)
ساعت 15:00  در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

آیا باید پول خود راقاب گرفته و به دیوار نصب نماییم
سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت 09:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید بسطامی | ( نظرات )

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر و عضو لژیون سردار

کنگره ۶۰ جمعیت احیای انسانی می‌باشد که عملکرد اصلی آن احیای انسانیت از دسته رفته انسان‌ها به‌واسطه مصرف مواد مخدر و همچنین انجام کارهای ضد ارزشی می‌باشد،یکی از این خصلت‌های ازدست‌رفته حس بخشش و بخشندگی بوده که مصرف مواد مخدر و انجام کارهای ضدارزشی براین خصلت زیبا کاور کشیده و آن را پنهان نموده بود

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه
دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 17:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمیدرضا زربافی | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
دومین جلسه  کارگاه‌های آموزشی خصوصی سردار در روز دوشنبه مورخ 1399/08/19، نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر کمک راهنما ایزد نگهبان: مسافر کمک راهنمافرهاد دبیر: مسافر محمد
دستور جلسه: (گلریزانرأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

جشن گلریزان
شنبه 17 آبان 1399 ساعت 18:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
گزارش تصویری از اولین جلسه جشن گلریزان در سال 1399 شعبه شادآباد

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای شنبه ویژه مسافران
شنبه 17 آبان 1399 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
اولین جلسه  کارگاه‌های آموزشی خصوصی سردار در روز شنبه مورخ 1399/08/17، نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر علی نگهبان: مسافر ایرج دبیر: مسافر محمد
دستور جلسه: (گلریزانرأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای شنبه
شنبه 17 آبان 1399 ساعت 17:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز شنبه مورخ 1399/08/17 با دستور جلسه:
(گلریزان)
ساعت 16:00  در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.
تهیه و تنظیم: مسافر عطا
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
هشتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/08/07کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد رضا نگهبان : مسافر مهدی دبیر:مسافر ماشاالله
با دستور جلسه: (روش دی اس تی و سم زدائی وتجربه من از سایر روشها) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای دوشنبه
دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 18:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمیدرضا زربافی | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"

هفدهمین جلسه از دوره هفتاد و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/08/10، نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر حسین نگهبان: مسافررضا دبیر(موقت): مسافرغلام حسین
دستور جلسه: (روش دی اس تی و سم زدایی وتجربه من از سایر روشهارأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای دوشنبه
دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 16:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز دوشنبه مورخ 1399/08/12 با دستور جلسه:
(روش دی اس تی و سم زدایی و تجربه من از و سایر روشها)
ساعت 16:00  در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.تهیه و تنظیم :مسافر عطا

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای شنبه ویژه مسافران
شنبه 10 آبان 1399 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
پنجمین جلسه از دوره هفتاد و پنجم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/08/10، نمایندگی شادآباد
 استاد: مسافر محسن نگهبان: مسافر مجید دبیر: مسافرمحسن
دستور جلسه: (روش دی اس تی و سم زدایی وتجربه من از سایر روشهارأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت گروه همسفران روزهای شنبه
شنبه 10 آبان 1399 ساعت 17:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) گروه همسقران روز شنبه مورخ 1399/08/10 با دستور جلسه:
(روش دی اس تی و سم زدایی و تجربه من از سایر روشها)
ساعت 16:00  در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.

تهیه و تنظیم: مسافر عطا

گزارش تصویری از جلسات ویلیام وایت روزهای شنبه
شنبه 10 آبان 1399 ساعت 17:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا | ( نظرات )
جلسات ویلیام ال وایت(درمان نیکوتین) روز شنبه مورخ 1399/08/10 با دستور جلسه:
(روش دی اس تی و سم زدایی و تجربه من از و سایر روشها)
ساعت 16:00  در نمایندگی شادآباد آغاز به کار نمودند.تهیه و تنظیم: مسافر عطا

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 18:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
شانزدهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/08/05 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر شعبان نگهبان  : مسافر رضا دبیر:مسافر مجید
با دستور جلسه: (وادی دوم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای شنبه
شنبه 3 آبان 1399 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا | ( نظرات )
"به نام الله قدرت مطلق"
چهارمین جلسه از دوره هفتاد و پنجم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 روز شنبه مورخ 1399/08/03، نمایندگی شادآباد
 استاد: همسفر مهدی نگهبان: مسافر رضا  دبیر: مسافرمجید
دستور جلسه: (وادی دوم و تاثیرات آن روی منرأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 18:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
ششمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز چهارشنبه 1399/07/30کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر پیام نگهبان : مسافر مهدی دبیر:مسافر حسین
با دستور جلسه: (لزوم احداث دانشگاه) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

یکی از اهداف من دریافت نشان دنور بود
سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 08:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر عطا بهرامی | ( نظرات )

سلام  لطفاً خودتان را معرفی کنید:

 سلام دوستان هادی هستم یک مسافر

آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر 14 ماه و 14 روز به روش دی اس تی با داروی اوتی به راهنمایی راهنمای خوبم آقای نیکخواه ورزش در کنگره دارت مدت رهایی 7 سال و 19 روز

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مسافران نمایندگی شادآباد
دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 17:46 | نوشته ‌شده به دست رضا موسوی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
پانزدهمین جلسه از دوره هفتادو سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1399/07/28کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر علی نگهبان  : مسافر رضا دبیر:مسافر مجید
با دستور جلسه: (لزوم احداث دانشگاه) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات