کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60+جشن هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان
چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت 13:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1396/06/28 با استادی آقای ابراهیم صادقی و نگهبانی موقت آقای علی رضوانی و دبیری موقت آقای حسین حسینی با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستانت، مرزبان ( جشن ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی روز یکشنبه 96/6/19
یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 18:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد

 استاد: آقای حمید اکراد  نگهبان: آقای محسن بشیری  دبیر: آقای مصطفی حیات الغیبی

روز یک شنبه مورخ 1396/06/19 در ساعت 17:00

با دستور جلسه: از کجا به کجا ؟

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60؛ روزهای سه شنبه 1396/06/14
سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 18:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
 نهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 

نگهبان موقت: آقای اسماعیل کخا دبیر موقت: آقای حسن مختاری  استاد: آقای حمید ملکی

روز سه شنبه مورخ 1396/06/14 ساعت: 17:00

با دستور جلسه: وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب

کاگاه آموزشی عمومی روز پنج شنبه 1396/05/26
پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت 17:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
این جلسه هفتمین جلسه از دوره شصت و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز پنج شنبه مورخ 1396/05/26  ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 به استادی آقای سعید آبیار و نگهبانی آقای علی کریمی و دبیری آقای  حسن مختاری با دستور جلسه (سیستم ایکس) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یکشنبه 96/5/8
یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 17:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سیزدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز یک شنبه مورخ 1396/05/8 با استادی آقای محمد حیدری و نگهبانی آقای حسن کریمی و دبیری آقای یوسف مافی با دستور جلسه (از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم؟ مقاله نویسی)راس ساعت ۱۷:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه اموزشی کنگره 60؛ روز پنج شنبه 1396/04/29
پنجشنبه 29 تیر 1396 ساعت 17:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 به استادی آقای محمد علی هاشمی و نگهبانی آقای علی کریمی و دبیری آقای  هادی میرزائی با دستور جلسه (کار، تحصیل، قدرت) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی همسفران دوشنبه 26/4/96
سه شنبه 27 تیر 1396 ساعت 12:39 | نوشته ‌شده به دست همسفر فریده | ( نظرات )

این جلسه اولین جلسه از دوره ی چهل و پنجمین کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه ی همسفران نمایندگی شادآباد روز های دوشنبه مورخ ۹۶/٤/٢٦ به استادی خانم الهام نظامى و نگهبانی خانم سمیرا رعیت پناه و دبیری خانم عاطفه با دستور جلسه ی "وادى یازدهم و تأثیر آن روى من "راس ساعت ۱۶ آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یک شنبه 1396/01/27
یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 18:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز یک شنبه مورخ 96/1/27 با استادی آقای کیوان  و نگهبانی آقای حمید اسکندری و دبیری آقای رضا مرادخانی با دستور جلسه (جهان بینی 1 و 2) رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز سه شنبه 1396/01/21
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 17:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سومین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز سه شنبه مورخ 1396/1/21 با استادی آقای حمید ملکی و نگهبانی آقای آرمین تک روستا و دبیری آقای جلال منصور فلاح با دستور جلسه (وادی هشتم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یک شنبه 1395/10/12
یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 17:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )

این جلسه چهاردهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 12/10/1395 با استادی آقای علی رضوانی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من " رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

خدمت با آموزش؛ تولد پنجمین سال رهایی مسافرسلمان
پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
برخی از افراد هرروز در دادگاه‌ها مهر طلاق به شناسنامه‌شان می‌خورد و خیلی‌ها در اثر مصرف مواد می‌میرند. باید شکرگزار بود. شکر دوم من به خاطر خدمت بنده است. در دنیایی که همه حسابگر هستند ما درس گذشت و بخشش و ... داریم.ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه 1395/10/05
یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 17:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سیزدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 1395/10/05 با استادی آقای مهدی موسوی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره " رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه سه شنبه 1395/09/30
سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 17:18 | نوشته ‌شده به دست مسافرامیر زارع | ( نظرات )
این جلسه چهارمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 95/09/30 با استادی آقای رضا یوسفی و نگهبانی  آقای رضا عفیفی نژاد و دبیری آقای محسن سادات با دستور جلسه " هفته همسفر " رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه 95/9/28
یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/28 با استادی آقای رسول انصاری  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " هفته همسفر(جشن)" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/09/21
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/21 با استادی آقای محمد علی هاشمی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " وادی چهارم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: