کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای دوشنبه
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
چهاردهمین  جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز دوشنبه 1398/02/16کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر احمد  نگهبان  : مسافر محسن     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 19:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1398/02/08کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی  نگهبان  : مسافر محسن     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( الهام از رمضان) ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 ساعت 19:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/02/05؛ نمایندگی شادآباد
 با استادی: کمک راهنما مسافر میلاد  نگهبانی : مسافر محمود   دبیری : مسافر موسی
 با دستور جلسه: (سیگار) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 18:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1398/01/27کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محسن   نگهبان :مسافر محسن    دبیر: مسافر غلامرضا
با دستور جلسه: ( وادی هشتم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روزدوشنبه مورخ 98/1/26
سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 09:36 | نوشته ‌شده به دست همسفر لیلا محمد لو | ( نظرات )

این جلسه پنجمین جلسه از دوره پنجاهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه در تاریخ 98/1/26 با استادی همسفر لیلا، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر ثریا با دستور جلسه «وادی هشتم و تأثیر آن روی من» رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 نمایندگی شاد آباد روزهای یکشنبه
یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 18:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1398/01/25کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر بهنام  نگهبان  : مسافر محسن     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( دانایی، دانایی مؤثر، سواد) ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 17:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1398/01/18کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محمد  نگهبان  : مسافر محسن     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( دانایی، دانایی مؤثر، سواد) ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه
سه شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه1397/12/21 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد:روح الله  نگهبان : هادی    دبیر: مرتضی
با دستور جلسه: ( وادی هفتم و تاثیر آن روی من ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی عمومی مسافران روز پنج شنبه 1397/12/16
پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/12/16؛ نمایندگی شادآباد با استادی:  مسافر محمدعلی و نگهبانی: مسافر سعید و دبیری موقت: مسافر اسماعیل با دستور جلسه: (هفته راهنما) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روزدوشنبه مورخ 97/12/6
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 09:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر لیلا محمد لو | ( نظرات )

این جلسه چهاردهمین جلسه از دوره چهل و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه در تاریخ 97/12/6 با استادی همسفر حمیده، نگهبانی همسفر پریناز و دبیری همسفر عزیزه با دستور جلسه «درختکاری» رأس ساعت 15:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روزدوشنبه مورخ 97/11/29
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 08:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر لیلا محمد لو | ( نظرات )

این جلسه سیزدهمین جلسه از دوره چهل و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی شادآباد روزهای دوشنبه در تاریخ 97/11/29 با استادی همسفر لیلا، نگهبانی همسفر پریناز و دبیری همسفر عزیزه با دستور جلسه «وظایف راهنما و رهجو» رأس ساعت 15:30 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11؛ نمایندگی شادآباد با استادی: کمک  راهنما مسافرعلی و نگهبانی: مسافر محمد و دبیری: مسافر روح الله با دستور جلسه: ( OT ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 19:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/11/9 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد: کمک راهنما میلاد نگهبان : مسافر هادی    دبیر: مسافر مرتضی
با دستور جلسه: (سم زدایی یا سم نزدایی ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/10/23کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر  حسن نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: ( ازدواج ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 22:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/10/04 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد
استاد: همسفر رسول  نگهبان : مسافر هادی    دبیر: مسافر مرتضی
با دستور جلسه: ( هفته همسفر) در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: