کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 16:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/05/28کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مسعود   نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (عدالت؛ آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ با حضور دیده بان محترم آقای محسن خان
سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 18:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/05/02 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: دیده بان مسافر محسن    نگهبان : مسافر مرتضی     دبیر: مسافر محسن
با دستور جلسه: ( وادی یازدهم ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه‌ آموزشی خصوصی ویژه مسافران روزهای یکشنبه
یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 17:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/04/31 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر حمید   نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (وادی یازدهم و تأثیر آن روی من ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 28 تیر 1397 ساعت 16:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/28؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر سعید     نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرمحسن
با دستور جلسه: ( وادی یازدهم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه
پنجشنبه 21 تیر 1397 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/21؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی    نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرمحسن
با دستور جلسه: ( حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ روزهای پنج شنبه 1397/04/14
پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/14؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر رضا    نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرمحسن
با دستور جلسه: ( تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST) رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 17:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/04/10 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافرایمان   نگهبان : مسافر مهدی     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/03/29 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محسن   نگهبان : مسافر مرتضی     دبیر: مسافر مجید
با دستور جلسه: ( سیگار ) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 20:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/03/27 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی  نگهبان : مسافر جلال     دبیر: مسافر امیر
با دستور جلسه: ( سیگار) رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 17:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/03/22 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر محسن  نگهبان : مسافر مرتضی     دبیر: مسافر مجید
با دستور جلسه: ( ظرفیت و مسئولیت( قبله گم کردن)) رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره60، روزهای یکشنبه
یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 19:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/03/20 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر جنابی   نگهبان : مسافر جلال     دبیر: مسافر امیر
با دستور جلسه: ( ظرفیت و مسئولیت( قبله گم کردن)) رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 15 خرداد 1397 ساعت 18:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر توحید شکیبایی | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 1397/03/15 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر حسین  نگهبان : مسافر مرتضی     دبیر: مسافر مجید
با دستور جلسه: (در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره، من چه کرده ام؟) رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/03/13 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر پیام   نگهبان : مسافر جلال     دبیر: مسافر امیر
با دستور جلسه: (در استجکام پایه های مالی و علمی کنگره، من چه کرده ام؟) رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد
پنجشنبه 10 خرداد 1397 ساعت 17:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر ایرج نگهبان: مسافر ابراهیم   دبیر: مسافرحسن
با دستور جلسه: ( در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره، من چه کرده ام ) رأس ساعت17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یکشنبه
یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 18:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/03/06 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر حسین  نگهبان : مسافر جلال     دبیر: مسافر امیر
با دستور جلسه: (وادی نهم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: