کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 نمایندگی شادآباد پنج شنبه مورخ97/02/13
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 19:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافرسعید نگهبان: مسافر ایرج   دبیر: مسافرمهدی
با دستور جلسه: ( هفته کمک راهنما) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز های سه شنبه
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 22:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1397/2/11 با استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر اسماعیل، دبیری مسافر علی اصغر، با دستور جلسه )چگونه در کنگره 60 قدر دانی نماییم) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

به نام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه از دور بیست و چهارم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با استادی دیده بان محترم مسافر آقای سعید سبزه ای، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر شاهین، با دستور جلسه:"جهان‌بینی ۱ و ۲و اهداء شال و پیمان ایجنتی" روز یکشنبه 2اردبیهشت ماه سال 1397  راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 18:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1397/2/4 با استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر اسماعیل، دبیری مسافر علی اصغر، با دستور جلسه )جهان بینی 1 و 2) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60: روز های یکشنبه ها
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 18:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1397/2/2 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر عباس  نگهبان : مسافر جلال     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (جهان بینی 1 و2) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای سه شنبه
سه شنبه 14 فروردین 1397 ساعت 18:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا جدیدی | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1397/01/14 با استادی مسافر فریدون، نگهبانی مسافر اسماعیل، دبیری موقت مسافرهادی، با دستور جلسه )دانایی، دانایی موثر، سواد) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ روزهای یک شنبه مورخ 1396/12/27
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 19:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1396/12/27 کنگره ۶۰ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مسعود  نگهبان : مسافر جلال     دبیر: مسافر رضا
با دستور جلسه: (چگونه از تعطیلات استفاده کنیم) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفرانکنگره 60؛روز پنجشنبه 1396/12/24
پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر علینگهبان: مسافر ایرج   دبیر: مسافرمهدی
با دستور جلسه: ( چگونه از تعطیلات استفاده کنیم) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

هفتمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر ابراهیمنگهبان: مسافر ایرج   دبیر: مسافرمجتبی
با دستور جلسه: ( وادی هفتم و تأثیر آن روی من) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
در ضمن پنجمین سال رهایی مسافر یوسف، سومین سال رهایی مسافر علی و اولین سال رهایی مسافر مصطفی  را جشن گرفتیم.

ادامه مطلب

کارگاه آمورشی خصوصی مسافران کنگره 60،روز یکشنبه 1396/11/22
یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1396/11/22کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مهدی  نگهبان موقت: مسافرمهدی     دبیر: مسافرمحمد
با دستور جلسه: (OT) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

کارگاه‌ آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه مورخ 1396/11/1
یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1396/10/24کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی   نگهبان: مسافر یوسف      دبیر: مسافرمحمد
با دستور جلسه: (وادی پنجم و تأثیر آن روی من ) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60؛ روزهای یک شنبه
یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر میعاد     نگهبان: مسافر یوسف      دبیر: مسافرمهدی
دستور جلسه: (بنیان کنگره 60) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

یادگیری صحیح، تولد هفتمین سال رهایی کمک راهنما مسافرایرج
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 07:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی   نگهبان: مسافر حسین     دبیر موقت: مسافر روح الله
با دستور جلسه: ( رابطه یادگیری با معرکه گیری ) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
(در ضمن تولد هفتمین سال رهایی کمک راهنما مسافر ایرج را نیز جشن گرفتیم)

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شادآباد(نقش سی دی ها در آموزش)
سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه   با استادی مسافر پیام و نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه 
نقش سی دی ها در آموزش) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60؛ روزهای سه شنبه 1396/08/09
سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 18:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه  1396/08/09 با استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه ( وادی دوم ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: