کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفرانکنگره 60؛روز پنجشنبه 1396/12/24
پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر علینگهبان: مسافر ایرج   دبیر: مسافرمهدی
با دستور جلسه: ( چگونه از تعطیلات استفاده کنیم) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

هفتمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر ابراهیمنگهبان: مسافر ایرج   دبیر: مسافرمجتبی
با دستور جلسه: ( وادی هفتم و تأثیر آن روی من) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
در ضمن پنجمین سال رهایی مسافر یوسف، سومین سال رهایی مسافر علی و اولین سال رهایی مسافر مصطفی  را جشن گرفتیم.

ادامه مطلب

کارگاه آمورشی خصوصی مسافران کنگره 60،روز یکشنبه 1396/11/22
یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1396/11/22کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مهدی  نگهبان موقت: مسافرمهدی     دبیر: مسافرمحمد
با دستور جلسه: (OT) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

کارگاه‌ آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه مورخ 1396/11/1
یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 1396/10/24کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی   نگهبان: مسافر یوسف      دبیر: مسافرمحمد
با دستور جلسه: (وادی پنجم و تأثیر آن روی من ) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60؛ روزهای یک شنبه
یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر میعاد     نگهبان: مسافر یوسف      دبیر: مسافرمهدی
دستور جلسه: (بنیان کنگره 60) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

یادگیری صحیح، تولد هفتمین سال رهایی کمک راهنما مسافرایرج
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 07:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 
استاد: مسافر مرتضی   نگهبان: مسافر حسین     دبیر موقت: مسافر روح الله
با دستور جلسه: ( رابطه یادگیری با معرکه گیری ) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
(در ضمن تولد هفتمین سال رهایی کمک راهنما مسافر ایرج را نیز جشن گرفتیم)

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شادآباد(نقش سی دی ها در آموزش)
سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه   با استادی مسافر پیام و نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه 
نقش سی دی ها در آموزش) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60؛ روزهای سه شنبه 1396/08/09
سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 18:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه  1396/08/09 با استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه ( وادی دوم ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60؛ روزهای سه شنبه 1396/07/02
سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 17:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1396/08/02 با استادی آقای محسن رمضانی و نگهبانی آقای رضا شاهبداغی و دبیری آقای حسن مختاری با دستور جلسه ازدواج راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60+جشن هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان
چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت 14:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1396/06/28 با استادی آقای ابراهیم صادقی و نگهبانی موقت آقای علی رضوانی و دبیری موقت آقای حسین حسینی با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستانت، مرزبان ( جشن ) راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی روز یکشنبه 96/6/19
یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد

 استاد: آقای حمید اکراد  نگهبان: آقای محسن بشیری  دبیر: آقای مصطفی حیات الغیبی

روز یک شنبه مورخ 1396/06/19 در ساعت 17:00

با دستور جلسه: از کجا به کجا ؟

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60؛ روزهای سه شنبه 1396/06/14
سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 19:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
 نهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد 

نگهبان موقت: آقای اسماعیل کخا دبیر موقت: آقای حسن مختاری  استاد: آقای حمید ملکی

روز سه شنبه مورخ 1396/06/14 ساعت: 17:00

با دستور جلسه: وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب

کاگاه آموزشی عمومی روز پنج شنبه 1396/05/26
پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
این جلسه هفتمین جلسه از دوره شصت و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز پنج شنبه مورخ 1396/05/26  ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 به استادی آقای سعید آبیار و نگهبانی آقای علی کریمی و دبیری آقای  حسن مختاری با دستور جلسه (سیستم ایکس) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یکشنبه 96/5/8
یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سیزدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز یک شنبه مورخ 1396/05/8 با استادی آقای محمد حیدری و نگهبانی آقای حسن کریمی و دبیری آقای یوسف مافی با دستور جلسه (از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم؟ مقاله نویسی)راس ساعت ۱۷:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه اموزشی کنگره 60؛ روز پنج شنبه 1396/04/29
پنجشنبه 29 تیر 1396 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 به استادی آقای محمد علی هاشمی و نگهبانی آقای علی کریمی و دبیری آقای  هادی میرزائی با دستور جلسه (کار، تحصیل، قدرت) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic