کارگاه آموزشی همسفران دوشنبه 26/4/96
سه شنبه 27 تیر 1396 ساعت 13:39 | نوشته ‌شده به دست همسفر فریده | ( نظرات )

این جلسه اولین جلسه از دوره ی چهل و پنجمین کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه ی همسفران نمایندگی شادآباد روز های دوشنبه مورخ ۹۶/٤/٢٦ به استادی خانم الهام نظامى و نگهبانی خانم سمیرا رعیت پناه و دبیری خانم عاطفه با دستور جلسه ی "وادى یازدهم و تأثیر آن روى من "راس ساعت ۱۶ آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یک شنبه 1396/01/27
یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 19:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز یک شنبه مورخ 96/1/27 با استادی آقای کیوان  و نگهبانی آقای حمید اسکندری و دبیری آقای رضا مرادخانی با دستور جلسه (جهان بینی 1 و 2) رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز سه شنبه 1396/01/21
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 18:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سومین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد روز سه شنبه مورخ 1396/1/21 با استادی آقای حمید ملکی و نگهبانی آقای آرمین تک روستا و دبیری آقای جلال منصور فلاح با دستور جلسه (وادی هشتم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی روز یک شنبه 1395/10/12
یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 17:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )

این جلسه چهاردهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 12/10/1395 با استادی آقای علی رضوانی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من " رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

خدمت با آموزش؛ تولد پنجمین سال رهایی مسافرسلمان
پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
برخی از افراد هرروز در دادگاه‌ها مهر طلاق به شناسنامه‌شان می‌خورد و خیلی‌ها در اثر مصرف مواد می‌میرند. باید شکرگزار بود. شکر دوم من به خاطر خدمت بنده است. در دنیایی که همه حسابگر هستند ما درس گذشت و بخشش و ... داریم.ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه 1395/10/05
یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 17:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه سیزدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 1395/10/05 با استادی آقای مهدی موسوی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره " رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه سه شنبه 1395/09/30
سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 17:18 | نوشته ‌شده به دست مسافرامیر زارع | ( نظرات )
این جلسه چهارمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 95/09/30 با استادی آقای رضا یوسفی و نگهبانی  آقای رضا عفیفی نژاد و دبیری آقای محسن سادات با دستور جلسه " هفته همسفر " رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه 95/9/28
یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/28 با استادی آقای رسول انصاری  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " هفته همسفر(جشن)" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/09/21
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/21 با استادی آقای محمد علی هاشمی  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " وادی چهارم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزشی روز یکشنبه 1395/09/13
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی اسکندری | ( نظرات )
این جلسه دهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یک شنبه مورخ 95/09/13 با استادی آقای حمید اکراد  و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستور جلسه " چگونه شکرگزاری می کنم؟ OT" رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 95/08/25
سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 19:21 | نوشته ‌شده به دست مسافرامیر زارع | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه ازدورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد روزهای سه شنبه مورخ 1395/08/25، با استادی آقای مصطفی حیات الغیبی و  نگهبانی آقای مرتضی فردی و دبیری آقای محسن بشیری با  دستور جلسه  " وادی سوم و تأثیرآن روی من " راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یکشنبه مورخه 95/08/16
یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 17:29 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه  ششمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ 95/08/16 با استادی آقای محمد حیدری و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه " تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان dst و بهترین" راس ساعت17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1395/07/04
سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت 17:28 | نوشته ‌شده به دست مسافرمیلاد کاظمی | ( نظرات )
این جلسه هشتمین جلسه از دورپنجاه و هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی شادآباد در روزهای سه شنبه مورخ 1395/08/04  با استادی آقای رضااستاجی و نگهبانی آقای محسن بشیری و دبیری آقای مصطفی حیات الغیبی با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیرآن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/08/2
یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 18:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
این جلسه چهارمین جلسه از دورشصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/08/2 با استادی یحسین قائم مقام و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه "وادی دوم و تأثیر آن روی من" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

گزارش جلسه روز یک شنبه مورخ 1395/07/25
یکشنبه 25 مهر 1395 ساعت 19:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد حیدری | ( نظرات )
این جلسه سومین جلسه از دورشصت و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60؛نمایندگی شادآباد در روزهای یکشنبه مورخ95/07/25 با استادی یوسف شهبازی و نگهبانی آقای علی مختاری و دبیری آقای حسن کریمی با دستورجلسه "صبر، استقامت، آرامش" راس ساعت17:00آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic